Centra POLLE noteikumi

1. Katrs apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.

2. Apmeklētājiem ir jāievēro treneru un citu centra darbinieku norādījumus.

3. Baseinā, dušā, saunā, sporta zālēs atļauts staigāt tīros, speciāli paredzētos maiņas apavos.

4. Baseina apmeklējumam nepieciešams peldkostīms/peldbikses un peldcepure.

5. Pirms baseina vai saunas apmeklējuma obligāti nepieciešams nomazgāties bez peldkostīma dušā ar ziepēm un švammi un noņemt kosmētiku.

6. Pēc saunas baseinu apmeklēt aizliegts.

7. Pirms un pēc baseina, saunas vai treniņa dušā var atrasties ne ilgāk par 15 minūtēm.

8. Iet baseinā drīkst tikai trenera pavadībā 5 minūtes pirms nodarbības sākuma.

9. Ūdens kaskādi vai masāžu var lietot ne ilgāk par 3 minūtēm.

10. Baseinā var atrasties ne vairāk par 7 cilvēkiem.

11. Saunā aizliegts lietot kafijas, medus skrubjus un ķīmiskus pīlingus.

12. Apmeklētāji materiāli atbild par centra inventāra, mēbeļu u.c. bojāšanu, kā arī apmeklētājiem ir jāievēro pieņemtās higiēniski-estētiskās normas

13. Par augšminētiem pārkāpumiem centra administrācijai ir tiesības uzlikt sodu un anulēt abonementu bez pakalpojuma daļas kompensācijas.

14. Par mantām, atstātām skapītī vai citur, administrācija neatbild.

15. Iegādātie un iesāktie abonementi atpakaļ netiek pieņemti.

16. Abonements tiek pagarināts tikai slimības dēļ, uzrādot slimības lapu vai izziņu.

17. Nodarbība tiek pārcelta, ja klients ir brīdinājis kluba administrāciju par neierašanos vismaz 12 stundas pirms nodarbības. Ja tas netiek izdarīts, nodarbība tiek uzskatīta par zaudētu.

18. Nauda par izlaistajām nodarbībām netiek atmaksāta.

19. Сentra POLLE telpās var atrasties tikai sporta centra klienti vai personas ar atļauju no administracijas.